Tour hàng ngày

KHÁCH SẠN MELISSA NHA TRANG
Thời gian :  GỌI 028 3914 2525 ĐỂ ĐẶT PHÒNG
Hoạt động :  GỌI 028 3914 2525 ĐỂ ĐẶT PHÒNG
Hướng dẫn :  
Pick Up :  
Thời gian :  
Bữa ăn :  Buffet sáng tại khách sạn 
Vận chuyển :  
Hành trình :  
Giá từ :  1.200.000 VND

 

Ø   Giá phòng nêu trên đã bao gồm phí phục vụ, thuế GTGT, bữa ăn sáng, không bao gồm tiền hoa hồng và không phụ thuộc vào loại phòng đơn hay phòng đôi.
Deluxe city view : 1200000


Ø   Đối với đơn đặt phòng dưới 05 phòng:
ü   Nếu hủy trong vòng 03 ngày trước ngày dự định khách đến: Thanh toán 100% giá trị đơn đặt phòng
ü   Nếu hủy trong vòng 07 ngày trước ngày dự định khách đến: Thanh toán 50% giá trị đơn đặt phòng


Ø   Đối với đơn đặt phòng từ 05 - 14 phòng
Nếu hủy trong vòng 15 ngày trước ngày dự định khách đến: Thanh toán 100% giá trị phiếu đặt phòng
Nếu hủy trong vòng 21 ngày trước ngày dự định khách đến: Thanh toán 50% giá trị phiếu đặt phòng


Ø Đối với đơn đặt phòng từ 15 phòng trở lên

Nếu hủy trong vòng 20 ngày trước ngày dự định khách đến: Thanh toán 100% giá trị đơn đặt phòng.
Nếu hủy trong vòng 30 ngày trước ngày dự định khách đến: Thanh toán 50% giá trị phiếu đặt phòng.

Gửi câu hỏi