Tour hàng ngày

Một ngày thăm phim trường Universal Studio Japan
Thời gian :  Hàng ngày
Hoạt động :  Hàng ngày
Hướng dẫn :  N/A
Pick Up :  Khách sạn của bạn tại Osaka
Thời gian :  8 tiếng
Bữa ăn :  N/A
Vận chuyển :  Xe bus
Hành trình :  08:00-08:30 Xuất phát từ khách sạn tại Osaka và vui chơi tại USJ tới 17:00
Giá từ :  2.800.000 VND


USJ Return Transfer with Ticket
 
08:00-08:30 Đón tại khách sạn ở Osaka đi tới phim trường USJ ( bao gồm vé vào)
17:00 Đón tại   USJ và đưa về khách sạn
18:00 Tới khách sạn
*Chính sách hủy
 15 ngày trước ngày lên đường : Không phạt
 14~8 ngày trước ngày lên đường: 50% phạt tổng giá trị tiền tour
 Dưới 7 ngày:: 100% tổng tiền tour

Gửi câu hỏi

Tour khác